Hakkımızda

Robot Teknoloji Merkezi, ROBOTPARK...


ROBOTPARK

 

Robotpark Türkiye, Robotik Teknoloji Geliştirme çalışmalarını organize etmek amacıyla, 2014 yılında kurulmuştur.

Türkiye’nin Robot Teknolojileri üzerine uzmanlaşmış İlk Teknoloji Geliştirme Merkezi olan Robotpark aynı zamanda,

  • Robotik Ürün Tedarikçisi ve
  • Robotik Bilginin dünya genelindeki odaklarından birisi, olmayı hedeflemektedir.

Robotpark, Akademisyen, Öğrenci, Girişimci, Üniversite, Kurum, İşletme,  vb. Tüm Kişi veya Kurumlara açık bir çalışma yapısına sahiptir.

 

Lokasyonlar

Bu kapsamda Robotpark Türkiye, İstanbul içinde üç farklı konumda (Beylikdüzü, Karaköy, Ümraniye) ürün ve hizmet merkezlerini kurmuştur. Beylikdüzü Merkezli çalışan Robotpark, robot setleri, malzemeleri, parçaları ve robotik ürünlerin ithalatını gerçekleştimekte ve ürünlerini Robotpark.com ve Robotpark.com.tr adresleri üzerinden Türkiye'ye ve Dünya'ya satmaktadır.

Müşterilerin hızlı ürün tedariği ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Robotpark, Karaköy ve Ümraniye depolarından direk ürün çıkışı yapabilmektedir. İstanbul içi ve Türkiye'nin uçak kalkan büyük şehirlerine gün içi teslimat hizmeti verebilen Robotpark hızlı gönderi hizmeti ile müşterilerinin çağa ayak uydurmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.   

 

Ürün Çeşitliliği

Robotpark,  hazır Robot Setleri, Robot Parçaları ve Robot Malzemeleri yanında ilgili konularda müşterilerin ihtiyaç duyacağı, elektrik motoru, elektronik bileşenler, elektronik kartlar, mikrodenetleyiciler, sensörler vb. özel ürünleri ile 5000 çeşide yakın ürünü müşterilerine aktif stok yapısı ile sunmayı planlamaktadır. Hobi Robotiği yanında Endüstriyel Robotik ve Otomasyon alanlarında da faaliyet gösteren Robotpark, ürünlerin yanında tasarım ve mühendislik hizmetleri de sunmaktadır.

 


ROBOTPARK Vizyonu

 

Yeni teknolojiler her geçen gün dünyayı hızla değiştirip yeniden yapılandırıyor. Bu yeniden yapılanmada, “yeniliği üreten toplumlar”, değişimi yönlendirip gelecek üzerinde söz sahibi olurken, diğerleri bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor.

Yeni dünyada “Yenilik - İnovasyon”, ARGE çalışmaları ile sağlanıyor. Toplumlar kurdukları Teknoparklarda kümelenmeler oluşturarak yeniliğe daha hızlı ulaşmaya, bu yarışta öne geçmeye çalışıyor.

İşte ROBOTPARK,  böylesine bir dünyada, Robotik Teknolojiler üzerine Özelleşmiş bir Teknopark olarak ortaya çıkıyor. Robotik Teknolojilere Küresel bir bakış açısıyla yola çıkan ROBOTPARK, Dünya genelinde Robotik Teknolojinin, Bilginin Odaklarından biri olmayı hedefliyor.

 ROBOTPARK KONSEPTİ

 

Robot Kavramını Anlamak

Endüstri devrimiyle makinelerle tanışan insanlık, önceki çağlarda olmayan bir fikri ortaya atmıştır. Bu fikir, makine ve insan kavramlarını birleştirmiş ve ilk olarak 1920 yılında Çek yazar Karel Čapek'in bir oyununda, ROBOT olarak tanımlanmıştır.

Robot fikri zaman içinde gelişip derinleşmiş, pek çok ürün ortaya koymuş, Robotik bilim dalını doğurmuş, endüstriyel uygulamalar üretmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Ancak ilk ortaya çıkışından günümüze bunca ilerlemesine rağmen Robotik Bilimi, henüz Bay Capek'in hayal ettiği "Robot'u" üretmeyi başaramamıştır.

Bunun nedeni Robot kavramının bir makine olmaktan çok daha öte bir derinliğe sahip olmasıdır. Günümüzde bilim insanlarının üzerinde anlaştığı ortak bir robot tanımı bulunmamakla birlikte, genellikle yapılan tanımlarda robot, "Hissedebilen" (sense), "Düşünebilen" (Think) ve Hareket Edebilen (Act) organizma şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu üç özelliği bünyesinde barındıran bir organizma (Robot) tasarlama sürecinde, bekleyen mekanik, elektronik vb. pek çok problemin yanında, belki de bilimin en zor konularından biri olan "Yapay Zeka" konusu, robotiğin temel sınırlarını belirlemektedir.

 

Günümüzde Robotik - Yeni bir şeylerin şafağı !

Geçtiğimiz yüzyılda Robotik, pek çok bilim dalı ile birlikte çalışarak ilerlemiş ve sınırlarını genişletmiştir. Ancak bu gelişme günümüzde sahip olunan teknolojik altyapılara ve kaynaklara sahip olmadığı için nispeten yavaş gerçekleşmiştir. Bunun yanında Ticari işletmeler geliştirdikleri teknolojileri ticari sır olarak saklamış, mümkün olduğu kadar kapalı sistemlerle teknolojinin genele yayılmasını engellemişlerdir.

Ancak günümüzde Robotiğin ilerleme hızını etkileyecek önemli gelişmeler kendisini göstermeye başlamıştır.

  • İnternet; bilginin çok daha hızlı yayılmasını ve üretimesini sağlamıştır. İnternetin birbirine bağladığı insanlık "Kollektif bir Bilinç" oluşturmuş ve Problemleri çok daha hızlı çözebilmeye başlamıştır.
  • Kapalı ticari sistemlere, teknolojilere alternatif olarak çıkan "Açık Kaynak" Kültürü yayılmaya başlamış, ticari ürünlere bağımlılığı azaltmıştır.
  • Bilim, artık bilim insanlarının tekelinden çıkıp, tüm toplumun üzerinde çalışabildiği bir konu halini almıştır.
  • 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi gelişmiş ve zorlu prototip üretme süreçleri basitleşmiştir.
  • Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri ucuzlamaya başlamış, bilgisayarların işlem gücü artmış, mobil sistemlerle erişilebilirlik gelişmiştir.
  • Dünyanın en büyük Sunucu altyapısına, işlem gücüne, en geniş veritabanlarına sahip olan Google şirketi "Robotların İnterneti" diye   adlandırabileceğimiz bir servisi insanlığın kullanımına sunmaya hazırlanmaktadır.
  • Çin'in pek çok teknolojik ürünü yasal veya yasadışı yollarla kopyalaması ve satması dünyaya ucuz teknolojik ürün tedariği sağlamıştır. Dünya gittikçe daha ucuz, daha kalitesiz ürünler tüketme eğilimine girmiştir. Yüksek kaliteli ürün üreten markalar daha kısıtlı çevrelere sıkışmaktadır.

İşte tüm bu saydığımız vb. gelişmeler dünyanın ve Robotiğin geleceğini etkileyecek yeni bir akım başlatacaktır. Robotpark bu yeni Robotik Akıma;  NEO ROBOTİK AKIM  - Neo Robotic Trend adını vermektedir. 

 

Robotpark 2014